Продукти за тунинг на двигателя на автомобила

Advance Timing Controller

Изключително подходящ за автомобили с газови и метанови уредби!

Приложение:
Аванс контролерът (аванс процесорът) променя предварението на запалителната искра, на база заводските параметри. Разработен е специално за модифицирани двигатели. Кривата на предварението се настройва в обхвата 750-8000 RPM, за всички обороти с реална резолюция 250 RPM. Авансът може да се задава в интервал от 0 до +25 градуса. Аванс процесорите могат да работят като едноканални (една бобина) или двуканални (две запалителни бобини - DIS запалителна система), като режимът се определя с джъмпер на самата платка... кликнете тук за описание на предлаганите авансатори

Условия, изискващи повече предварение на запалването:
- Използване на алтернативно гориво - LPG/CNG;
- Остарял двигател с по-ниска ефективна компресия;
- Разреден двигател (с ниска степен на сгъстяване);
- Влошено впръскване при дадени обороти (спортни валове);
- Бензин с високо октаново число.

Условия, налагащи намаляне ъгъла на изпреварване на запалването:
- Подобрено пълнене с горивовъздушна смес;
- Увеличена степен на сгъстяване;
- Увеличено налягане на турбо;
- Употреба на нитро системи (в момент, когато работи);
- Преработени горивни камери.

Цени с ДДС:

Аванс процесори:
- Едноканален/двуканален (без вграден комутатор) - 98 лв.
- Едноканален/двуканален (с вграден комутатор, за монтаж преди бобините + байпасни релета) - 130 лв.
- Едноканален/двуканален със закъснение (вграден комутатор, байпасни релета) - 160 лв.

Поради рядката употреба на ATC 24 и ATC 54 те се предлагат само с предварителна заявка!

Програматори:
- За COM порт - 35 лв.
- За USB порт - 48 лв.

DOWNLOAD SOFTWARE:

ATC 24, ATC 54 Installer

ATC 70 Installer

Свали пълно ръководство PDF

DEK Авансатор ATC 602 A
Аванс контролер ATC 602A / 602D
описание

DEK Авансатор ATC 70
Аванс контролер ATC 70
описание

DEK Авансатор ATC 24, ATC 54
Аванс контролер ATC 24, ATC 54
описание

ОТ КАКЪВ АВАНС КОНТРОЛЕР ИМАТЕ НУЖДА?

Ако искате да монтирате аванс процесор на Вашия автомобил е необходимо да посетите сервиз, където ще разберете от какъв аванс контролер се нуждаете. В повечето случаи това не може да стане по телефона!

Към кого да се обърнете за монтаж на аванс контролер?

ЗА СОФИЯ

  • АВТО-ВЕЛТ 4, Военна рампа (Надежда) - GSM: 0888 834510, Васил Андонов
  • Йонита 94, кв. Горубляне - GSM: 0887 484950, Иван Милушев
  • ж.к. Лагера - GSM: 0885 222421, Станислав Станчев

Пример за употреба:
Спортният разпределителен вал изисква повече изпреварване на запалването в ниски до средни обороти и по-малко във високи, което е продиктувано от променения режим на работа. Използването на спортни разпределителни валове води до по-непълноценно пълнене в ниски обороти и подобрено във високи. При по-лошо пълнене има по-малка реална степен на сгъстяване, което изисква по-голямо предварение на запалването. При високите обороти е обратно.
Употребата на нитро системи изисква намален аванс в сравнение със заводските криви, поради изключително бързото горене на сместа N2O-бензин.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МОДЕЛИ АВАНСАТОРИ

НОВИ МОДЕЛИ ATC 70 / 70C / 70R / 70RC

Основната разлика между новия аванс процесор и старите модели (ATC 24 и ATC 54) е такава, че тук няма значение какво е времето на зареждането от ECU-то на бобината. То може да се зададе от софтуера, така че да е точно фиксирана стойност.

Аванс контролерите от този тип могат да работят както като едноканални, така и като двуканални. Изборът се прави посредством джъмпер. По този начин ATC 70 работи като двуканален, а без джъмпер – като едноканален.

При наличието на вграден в ECU-то на автомобила комутатор, монтирането на външен комутатор (комутатори, за многоизводни бобини) не се налага, защото ATC 70C се предлага с вградени комутатори.

При нужда от закъснение на запалването, се предлагат и модели ATC 70R / 70RC, като първият е без вграден комутатор, а вторият разполага с вградени комутатори за употреба при ECU с вградени комутатори.

Свали пълно ръководство PDF

обратно горе

 

МОДЕЛИ ATC 24 И ATC 54

Сигналът, който постъпва към комутатора, в положителния си полупериод зарежда бобината. В момента, в който напрежението на входа на комутатора стане нула, тогава той спира да дава маса на бобината и се появява пробивно напрежение и т. нар. искра в свещта. В случаите когато има реален физически комутатор преди бобината и извън ECU-то на автомобила, този аванс процесор се монтира между ECU-то и входа комутатора. Ако се закачи там осцилоскоп ще се види правоъгълен сигнал, който седи в 5 V от порядъка на 3 до 6 ms.

Аванс процесорът вижда това време и на изхода се появява импулс, който идва по-рано със зададените в картата на контролера градуси за съответните обороти. Авансаторът е предвиден да работи с положителни сигнали, т.е. активното ниво за него е повече от 3 V.

В случаите когато комутаторът е вграден в ECU-то на автомобила, от софтуера се определя, че активното ниво е ниско. Тогава аванс процесорът се свързва между ECU-то на автомобила и бобината, а на изхода на авансатора се връзва външен комутатор, за да може да изпълнява ролята на вградения в ECU-то комутатор.

Трябва да се знае!

Трябва да се отбележи, че в случаите с вграден комутатор, ECU-то има вградена токова защита, която се активира при около 6 A. При свързване на аванс процесор токовата защита не може да се активира и ECU-то може да запише грешка “липса на запалителна бобина”. Много от тези ECU-та, след възникване на грешка от такъв тип, спират съответния цилиндър и инжекторът прекратява своята работа.

Решението на този проблем е монтиране паралелно на входа на аванс процесора на балстни схеми, състоящи се от резистори и полеви транзистори, които променят съпротивлението си. Такава схема също се предлага, но е нужно да се знае, че консумацията на запалителната система се увеличава, а тези елементи отдават енергията под формата на топлина. В много от случаите с е налага платката на тази схема да бъде монтирана в кутията на филтъра.

Другата наложителна причина за монтиране на баластни схеми е, че в момента в който ECU-то не вижда бобините то започва да увеличава времето на зареждане, което може да достигне до 2-3 пъти по-дълго от нормалното, съответно ATC 24 и ATC 54 не променят времето на зареждане на бобините. Увеличеното време води до претоварване на бобините и те изгарят. Ако комутаторите след това нямат токова защита, със сигурност ще се получи повреда в запалителните бобини.

ATC 24 и ATC 54 се използват само в случаите на модификация на датчик на Хол или при запалителни системи, при които времето на зареждане не се променя в зависимост от товара.

Свали пълно ръководство PDF

обратно горе

 

НОВИ МОДЕЛИ ATC 602А / 602D

Аванс процесор от типа Crank-Shaft Sensor

Crank-shaft sensor е датчик на коляновия вал, който определя позицията, на която се намира коляновия вал в момента. В съвременните автомобили той е с 60 зъба, два от които липсват. Това е кодова шайба и аванс процесорът модифицира сигнала от нея като премества паузата от липсващите зъби през половин зъб назад. Това съответно води до цялостно увеличаване на аванса.

ATC 602A - индуктивен датчик, работещ с аналогов сигнал.

ATC 602D - се използва за датчици с правоъгълен сигнал.

Възниква въпросът – съвременните автомобили освен датчик на коляновия вал имат и датчик за положение на разпределителния вал. Някои от ECU-тата на автомобилите засичат разсинхронизирането на двата вала и съответно записват грешка или започват да създават проблеми. Оказва се, че различните компютри четат по различен начин разсинхронизирането – едни го четат в ниски обороти, други – във високи, тези с VVTI технология, т.е. променлива геометрия на разпределителните валове го четат при високи обороти. Това налага поставяне на ограничения в софтуера на аванс процесор от такъв тип. Предвидени са джъмпери, чрез които се определя в какви случаи да започне аванса и до колко оборота да е активен. Например – може да зададете аванс още за празен ход, докато в някои автомобили като Vectra-C се налага аванс процесорът да започва работа след 1000 оборота, за да не се получава грешка “разсинхронизиран camshaft”. При автомобилите с VVTI технология се налага авансът да бъде спрян след 3800 оборота, като това се постига с друг джъмпер. Има и джъмпери, които определят размера на аванса.

Свали пълно ръководство PDF

обратно горе

 Tунинг