Продукти за автодиагностика и обслужване на автомобила

Тестер за релерегулатори за алтернатори VR-1224

VR-1224 е уред предназначен за тестване на реле-регулатори електронни и механични за 12V и 24V. Работата с него е максимално опростена. На дисплея, който е 2х16 символа, се извежда информация за всяка следваща стъпка, както и точните резултати от теста. Предлага се в два варианта - БЪЛГАРСКИ и АНГЛИЙСКИ език. Към уреда е приложен комплект цветни тестови кабели с фини щипки и контактни обувки, позволяващи лесно и бързо свързване към изводите на всички реле-регулатори.

Окомплектовка:
- VR1224 тестер за реле регулатори 12V - 1 бр.
- Тестов кабел - комплект - 1 бр.
- Ръководство за ползване - 1 бр.
- Куфар - 1 бр.

 


Тестер за релета VR-1224

 

Ръководството за ползване съдържа снимки, схеми на свързване и конкретна информация за всеки от поддържаните до момента реле-регулатори. Тестът позволява два режима на работа - "Ръчен" и "Автоматичен". При автоматичния тест е необходимо регулаторът да се свърже по показания в ръководството начин и да се посочи неговият тип "А" или "В" (последното също е посочено в ръководството). След стартиране на теста, уредът извежда напрежението на изключване (в ръководството е посочена номиналната стойност за всяко реле) или дефекта, ако има такъв. Дефектите, които се установят са: "отворена верига", "закъсил кабел или компонент", "презареждане (над 17V или 32V съответно за 12V и 24V релета)". Освен автоматичния тест, уредът поддържа и ръчен, при който опитният оператор може да тества и реле-регулатори, които не са посочени в ръководството за ползване. При този тест се извежда статусът на възбуждането, което може да е "ВКЛ", "ИЗКЛ", или "ШИМ"; статусът на лампата (ако релето поддържа такава) 'ВКЛ', 'ИЗКЛ', както и моментната стойност на напрежението. По време на теста оператора ръчно може да регулира тестовото напрежение.


Автодиагностика