Продукти за автодиагностика и обслужване на автомобила

DEK ver. 5.3 (Осцилоскоп) Мотор тестер

LPT порт / DOS, Windows 98
вкл. Стробоскоп

Осцилоскоп на ЗАПАЛВАНЕТО
- Многоизводни бобини
- Ъгъл на затворено състояние
- Дистрибутори
- Кабели на запалителната система
- Свещи

Кръстосан тест
-
Газове
- Налягане на бензин
-
Време на впръскване на инжекторите или LAMBDA сонда.

Относителна мощност
(Динамична компресия)

 

 

Осцилоскоп на устройства и датчици
- IND датчици
- Пиезо датчици
- HAL датчици
- Байпас клапа
- Инжектори
- Контролери

Електрически тест
- Дебитомери
- TPS датчици
- LAMBDA сонди
- Алтернатори (диоди и релета)
- IND датчици
- Степер мотори
- Байпас клапи
- Температурни датчици
- MAF и MAP датчици
- Всички консуматори сомостоятелно

DEK версия 5.3 осцилоскоп, мотортестер
Кратки клипове от софтуера

DEK версия 5.3 осцилоскоп, мотортестер
Изглед на мотор тестера

DEK версия 5.3 осцилоскоп, мотортестер
Комплектовк
а

 

Цена на комплекта с ДДС: 3840 лв.

Комплектовка
Модул "DEK ver. 5.3"- Аналогово цифров преобразувател - интерфейс - 1 бр.
Дистрибутивни дискети със софтуер за уреда - 2 копия.
Стробоскопен прибор с лампа и кабел 4 м - 1 бр. (5 -пина конектор)
Кабел - LPT удължител -1 бр. (25-25 пина)
Индуктивна сонда пластмасова с 3,5 м кабел - 1 бр. (BNC)
Капацитивна сонда метална с 3,5 м кабел - 5 броя. (BNC)
Кабел екраниран универсален с "банан" щекер - 2 бр. (BNC)
Кабел неекраниран с 2 щипки (Акумулатор) - 1 бр. (BNC)
Кабел неекраниран универсален - 3 бр. (BNC)
Пробождащи сонди за кабели - 2 бр.
Ръководство за потребителя - 1 бр.
Полипропиленов куфар за опаковка и транспорт - 1 бр.

 

Приложения

Откриване на дефекти в запалителните системи на бензиновите автомобили с компютърен осцилоскоп
Възможността да се наблюдават почти едновременно и диференцирано за всеки елемент параметри на техническата му изправност или неговите недопустими изменения позволява да се съкратят до минимум диагностичните процедури по запалителната уредба.
С осцилоскопа обикновено могат да се извършат следните проверки:
- стойност на ъгъла на затваряне и отваряне поотделно за всеки цилиндър;
- състояние на пружината и закрепването на прекъсвача;
- състояние на лагеруването на гърбичния вал на прекъсвача (втулките му);
- състояние на първичната намотка на индукционната бобина;
- състояние на кондензатора;
- състояние на връзките, съединенията и проводниците в първичната верига;
- състояние на вторичната намотка на индукционната бобина;
- състояние на вторичната верига;
- състояние на съпротивленията против смущения;
- състояние на прекъсвач-разпределителя;
- състояние на запалителните свещи;
- състояние на проводниците и тяхната изолация;
- състояние на пусковата уредба на двигателя;
- сътояние на изпълнителни механизми и техните контролери:
- инжектори, степ. мотори, клапи за пр. ход, соленоиди;
- дачици за налягане, поток, детонация, кислородни и други;
За да се види пълният цикъл на запалителната уредба и да се създаде статичен образ на екрана, отклонението на електронния лъч в хоризонтална посока трябва да съответства на един пълен цикъл, който за четиритактов двигател отговаря на два оборота на коляновия вал. За синхронизиране на хоризонталното движение на лъча с честотата на въртене на коляновия вал на двигателя се използва индуктивен датчик, включен в запалителния кабел на пъвия цилиндър. Така върху екрана на осцилоскопа се получава картина на изменението на първичното или вторичното напрежение за един пълен цикъл на двигателя, като сигналите се разполагат един след друг, един над друг или един върху друг по реда на работа на отделните цилиндри. Това позволява да се проверят разликите в запалването на отделните цилиндри.
По своята същност проверките с помощта на осцилоскоп представляват сравнения на получаваните образи, т.е. размерите и формите на кривите на изменение на напрежението, с еталонни криви, които съответстват на изправното състояние на запалителната уредба и съставляващите я елементи. Операциите на сравнение се извършват от диагностика, който в момента на проверката наблюдава само картината на действителното състояние. За логическата съпоставка, предшетвуваща вземането на решение, е необходимо добре да се познават в подробности картината на изправната запалителна система и измененията, които могат да предизвикат в нея различните неизправности.

Защо компютърен осцилоскоп...?

С развитието на технологиите в електрониката и в автомобилостроенето всички производители на автомобили получиха реалната възможност да разработват двигатели с все по-малко вредни емисии и по-висок КПД ,а от там и по-малък разход на гориво. Много фирми. производители на електронни компоненти се включиха в разработките на специфични детайли за производството на запалителни системи и управление на горивовъздушнате смеси. Всичко това обаче доведе до огромно разнообразие в карбураторните механизми(механични, електронни), в инжекционните системи(механични,елктронни, едноточкови, моготочкови),запалителните системи(контактни, безконтактни,дистрибуторни,статични,многоискрови, и т.н.) и всичко останало което подобрява комфорта и сигурността при шофиране.
Реално всички нови електронни устройства, които се мотират серийно от производителите са цифрови системи, които са разчетени така че да изчисляват с висока скорост времеви импулси.
Това се отнася както за инжекцион компютрите, запалителните системи, ABS спирачните компютри, така и за съвсем елементарни оборудвания в автомобила като релета за чистачки, релета за мигачи та дори блокове за централно заключване или ел. стъкла.
От както е създаден първия бензинов двигател са минали доста години и вече е достатъчно ясно кога трябва да бъде подавана искрата в цилиндъра с готовата гориво-въздушна смес и колко продължителна трябва да е тя.
Оказва се че за диагностицирането на различните запалителни системи е необходим осцилоскоп който да е бърз като измерване и бавно да гаси неговото показание.Това естествено е необходимо при тестове на празен ход на двигателя, но 70% от тестовете се правят именно тогава.
Съответно въпросният осцилоскоп трябва да може да се самосинхронизира не само по оборотите,
а и по импулсите идващи от всеки следващ цилиндър.
Осцилосцопите с елекронно-лъчева тръба са изключително детайлни в графиката си, но за кратки процеси които се повтарят пез голямо време (както са 850 об/мин напр.) не са достатъчно ясни.
Ако бихме искали да наблюдаваме например запалителният цикъл на двигател с интегрирано компютърно управление (бърза бобина-Rпърв.=0.9 Ом и време на зареждане 4mS и искра 2mS) при 850 об/мин, като ни интересува напрежението на искрата, тогва общият размер по хоризонтал ще бъде 160mS, т. е. една искра ще бъде дълга около 1 % от ширината на цялото видимо пространство в линия. Този факт принуждава много специалисти да форсират двигателите на
място за да скъсят времето за един запалителен цикъл като по този начин увеличават размера на продължителността на искрата върху екрана и увеличават повтаряемостта на графиката(кадри /S).
Компютърният осцилоскоп има някои предимства по оношение на това че би могъл да се тарира както в mS за новите модели запалителни състеми, така и в градуси за по старите.
Неговият принцип на работа е малко различен от този на конвеционалния осцилоскоп, и това носи своите предимства и недостатъци.
В зависимост от софтуера той може да запамети доста дълга поредица от събития в паметта си и след това да ги покаже без да се съобразява с нивата на сигналите постъпили в неговите входове. Този подход обаче много рядко се използва за диагностика на двигатели. Най-често софтуера записва един пълен цикъл на запалителната система на двигателя, след което я показва на екрана на компютъра във вида, който е избрал диагностика.
След като чрез входното устройство компютърният осцилоскоп е успял да запамети стойностите на напреженията снети от запалителната система той ги синхронизира така че те да отговарят правилно на съответните цилиндри. Визуализацията в последствие се извършва с леко забавяне, поради факта че изчертаването на екрана се изпълнява веднага след завършването на пълният цикъл на работата на двигателя. Графиката стои на екрана докато в паметта на компютъра не се зареди следващия пълен цикъл на двигателя и не се изчертае. Това е доста по-добре от постоянно мигащия електронно-лъчев осцилоскоп чиято честота на опресняване е равна точно на (Об/мин) /120 или за 750 об/мин = 6 Hz.( 6 пъти в секунда ).
Не трябва да се подценява възможността за запис на графики за бъдещо сравнение или просто за обучение.
Всъщност компютърният осцилоскоп, какъвто и да е той, е просто поредното стъпало напред в науката и технологиите. Компютърът със или без нашето одобрение вече е навлязъл във всички сфери на човешкото познание и производство.


Комплектовка

DEK версия 5.3 осцилоскоп, мотортестер
Включен стрбоскоп в комплекта

DEK версия 5.3 осцилоскоп, мотортестер
Индуктивна сонда

DEK версия 5.3 осцилоскоп, мотортестер
Капацитивна сонда

DEK версия 5.3 осцилоскоп, мотортестер
Пробождащи сонди

 

Софтуер за работа със стенда

DEK версия 5.3 осцилоскоп, мотортестер

DEK версия 5.3 осцилоскоп, мотортестер

DEK версия 5.3 осцилоскоп, мотортестер

 

Автодиагностика