Продукти за автодиагностика и обслужване на автомобила

Дизел опция за мотор тестери ver. 5.3 и 6.1

Описание и приложение

Както е известно, дизеловите двигатели не използват запалителни свещи, поради което измерването на оборотите и синхронизацията не може да се извършва по познатия начин, чрез кабела на свещта на първи цилиндър. Ето защо, за целта се използва пиезокристален датчик, който се закрепва на тръбичката на дюзата на първи цилиндър на дизеловия двигател.

Той се включва към извод C1 на DIS запалителна системата и в момента, когато се активира дизел стробоскопа, на екрана на осцилоскопа се наблюдават трептенията на самата тръбичка. При това положение осцилоскопа засича раздуването на тръбичката и се синхронизира входният сигнал.

Тръбичката се раздува по веднъж на всеки два оборота. По този начин става възможно и отчитането на оборотите на двигателя, а стробоскопът започва да свети в синхрон с него.

Също така е възможно да се наблюдават процесите при разширяване на тръбичката - как работи самата дюза и заедно с това стробоскопът е активен и за дизелов двигател.

Комплектът се предлага с един стандартен пиезоелектрически датчик с размер 6 mm. По поръчка на клиента може да се доставят и датчици с размери 4.5, 5, 7 и 8 mm.

Цена на комплекта с ДДС: 390 лв.

 

Дизел опция за мотор тестери ver. 5.3 и 6.1
Пиезокристален датчик за дизел опцията

Дизел опция за мотор тестери ver. 5.3 и 6.1
Накрайници

Дизел опция за мотор тестери ver. 5.3 и 6.1
Комплектовка

 

Автодиагностика