Продукти за автодиагностика и обслужване на автомобила

Газ анализатор DEK DG-04IR

COM порт / USB порт / Windows 98/ME/2000/XP СЕРТИФИКАТ

(Уредът е одобрен тип средство за измерване BG 04 No. 4245)
(За ГТП)

Приложение:
Газоанализаторът DEK DG-04IR е измервателен уред, предназначен за контрол и регулиране на емисиите на изгорелите (отработени) газове от двигатели с вътрешно горене (ДВГ).

Газоанализаторът измерва следните компоненти:
Въглероден оксид - CO;
Въглероден диоксид - CO2;
Въглеводороди - HC;
Кислород - O2;
Азотен оксид - NOx (опция).

През цялото време на работа газоанализаторът DEK DG-04IR изпълнява комлекси от измервания, които гаранрират неговата цялост и правилна работа.


Комплектовка:
- Газоанализатор DEK DG-04IR;
- Маркуч със сонда - ауспух (6 m);
- Щипка обороти и температурен датчик.

Цена на комплекта с ДДС: 4800 лв.

DOWNLOAD DEMO, DOWNLOAD SOFTWARE

 

Опция:
Виброакустичен датчик за измерване на оборотите на ДВГ директно от изходящите газове от ауспуха. Датчикът е вграден в ръкохватката на сондата за ауспуха и директно преобразува пулсациите от него в сигнал, идентичен на този от щипката за кабела на свещта за първи цилиндър. В този случай заедно с маркуча за изгорелите газове към уреда се поставя и кабелът за вибродатчика.

Вибродатчикът работи и с всички други марки газанализатори, които имат вход за обороти "индуктивна щипка".

Вибродатчикът има вграден делител за двигатели с различен брой цилиндри. Изборът става с бутон, а индикацията е със светодиоди.

Цена на вибродатчика с ДДС: 660 лв.

 

Газоанализатор DEK DG-04IR

Изглед преден панел

Виброакустичен сензор за газоанализатор DEK DG-04IR
Виброакустичен датчик (Опция)

 

Газоанализатор DEK DG-04IR

Изглед заден панел

 

Комплектовка

Газоанализатор DEK DG-04IR
Сонда за ауспух

Газоанализатор DEK DG-04IR
Щипка за обороти

 

Технически и метрологични характеристики на DEK DG-04IR

Обхвати на измерването:
CO ….от 0 до 15% по обем;
CO2 …от 0 до 20% по обем;
HC …..от 0 до 15000 ppm по обем n-hexane;
O2 (*) …от 0 до 25% по обем.

Точност:
CO - ±0.02% по обем ±3%;
CO2 - ±0.3% по обем ±3%;
HC (propane)- ±8ppm по обем ±3%;
O2(*) - ±0.1% по обем ±5%;
(*)Точността абсолютна (% по обем) или относителна (%), обикновенно е по-висока.

Резолюция (разделителна способност):
CO - 0.001% по обем;
CO2 - 0.01% по обем;
HC – 1 ppm по обем n-hexane;
O2(*) - 0.01% по обем.

Време за отговор /реакция/ ( за 0-95%):
CO < 3 s;
CO2 < 3 s;
HC < 3 s;
O2(*) < 40 s (21% <0.1%).

Подгряване :
Нормално < 60 s;
Пълно < 90 s;
(*) за отговор когато стойностите се изменят от 0 до 21%.

Обороти на двигателя – от 0 до 10 000 об./мин.

Температура на маслото в двигателя – от 0 до 150 deg.С

Сензори:
Температурен сензор – термо – съпротивителен;
Сензор за обороти – индуктивна щипка;
Кислороден сензор – АО 1 “Dr. Gamberd” GMBH.

Параметри на околната среда
Температура на околната среда – от 0 до 40 deg.С
Атмосферно налягане – от 800 hPa до 1060 hPa

Други:
Захранващо напрежение : 220 V 50 Hz ± 15 %;
Размери: 420mm/ 310mm/ 150mm;
Тегло: 4,5 kg;
Визуалицаия : Софтуер за персонален компютър;
Дебит на помпата: 1.5 l/min;
Време на подготовка: < 2 min.

Софтуер за работа с DEK DG-04IR

DOWNLOAD DEMO

Газоанализатор DEK DG-04IR
Изглед "Колби"

Газоанализатор DEK DG-04IR
Изглед "Цифри"

Газоанализатор DEK DG-04IR
База данни

Сертификат за газоанализатор DEK DG-04IR
Сертификат

Автодиагностика